top of page
תרומתך תעזור לנו להמשיך ולהוסיף בפעילות ובכך תהיו שותפים לעשייה למען חברה מתוקנת.
 
תרומה באמצעות הפקדה או העברה בנקאית: בנק מזרחי, מספר חשבון 322799, סניף 472.

תרומה לעמותת "לצידךְ" תסייע לתת מענה לנשים מכורות ולספק תנאים אופטימליים לשיקום וצמיחה!

.התרומה מוכרת לצרכי זיכוי במס לפי סעיף 46 לפקודת מס הכנסה

bottom of page