top of page

לצידךְ – סיוע לנשים נפגעות התמכרויות (580564680) עמותה רשומה ללא כוונת רווח, נוסדה בשנת 2012, על ידי נשים החולקות את אותה אידיאולוגיה, מתוך הבנת צרכיהן הייחודיים של נשים מכורות ומתוך הכרה בהיעדר מענה בשלבים מסוימים של שיקום לאוכלוסייה זו.

העמותה שמה לה למטרה קידום פעילות במספר תחומים המשרתים הן את הפרט והן את החברה בכלל:

מתן מידע וסיוע מקצועי בסוגיות כמו גמילה, טיפול נפשי, עזרה במיצוי זכויות.

להוות מקום בטוח, מכבד ותומך לנשים נפגעות התמכרות.

 

לפעול מול הרשויות לאימוץ מדיניות פרוגרסיבית בכל הנוגע לטיפול בנשים המכורות.

 

להעלות מודעות בקרב הציבור לקשר ההדוק בין אלימות ואלימות מינית בפרט להתפתחות התמכרויות בקרב נשים.


אוכלוסיית היעד של העמותה הינה נשים נפגעות התמכרויות, מגיל 18 ומעלה.

ממחקרים שנערכו בישראל ובעולם עולה כי נשים הנעזרות בשירותי גמילה מהתמכרויות, הינן בעלות מאפיינים דמוגרפיים שונים מגברים הנזקקים לשירותים אלו: המדובר בעיקר במובטלות, אשר בשונה מגברים פחות נוטות לקחת חלק בפעילויות פליליות. מנתונים של מרכזי טיפול בנשים מכורות לסמים ולאלכוהול בארץ ובחו"ל, עולה כי מעל 90% מהנשים הנמצאות במסגרות הללו הותקפו מינית בעברן וטראומה על רקע מיני נתפסת כגורם מכריע להתמכרותן, כאשר הנטייה לצריכת אלכוהול וסמים נועדה להקל על הכאב אשר נגרם מאירועים טראומטיים אלו.
במשך שנים רבות, לא הייתה בקרב שירותי הרווחה מודעות לשוני זה וכלל תכניות הטיפול בהתמכרויות נבנו על פי מודל שהתאים בעיקר לאוכלוסייה גברית עבריינית. יש לציין בנוסף כי במרכזים טיפוליים סגורים המשותפים לאוכלוסייה גברית עבריינית ולנשים, רווחת התנהגות מינית פלילית כלפי המטופלות, לעיתים אף בהשתתפות הצוות המטפל אשר מורכב אף הוא ברובו המכריע מגברים.
ממצאים מחקריים מעידים על חשיבות הצורך ביצירת מערכות שירותים נפרדות המותאמות מגדר, המותאמות לצרכהן הייחודיים של נשים בתהליך הגמילה והשיקום. העדר מענה לא מאפשר לאוכלוסייה ייחודית זו לעבור תהליך של גמילה ושיקום והן ממשיכות לשחזר את הטראומה שעברו ברבדים שונים של חייהן.

 

                       בשנת 2014 חברה עמותת לצידך לעמותת מעגל נשים למען פרויקט משותף

                       "חדר משלך", בעל חשיבות ומשמעות חברתית - הקמת מרכז גמילה (אישפוזית)                        מסמים ואלכוהול לנשים בלבד, הראשון מסוגו בארץ!

 

 

נשות מעגל נשים 911  נרתמו להיות שותפות ולסייע בהגשמת חזונה של לצידך ביצירת החוליה הראשונה והמשמעותית בתהליך השיקום לנשים נפגעות התמכרויות.

 

לשם פרויקט זה שמנו כמטרות להשיג את היעדים הבאים:

 

גיוס משאבים כספיים להקמה אשפוזית

 

גיוס משאבים אנושיים הנדרשים להפעלת והרחבת הפרויקט

 

מיסוד פרוייקטים של העמותה- מתן תמיכה, לגיטימציה והכרה מצד משרדי הבריאות והרווחה, קרנות, תורמים פרטיים ועוד.

הושגו היעדים והמרכז נפתח באופן רשמי בספטמבר 2016.

bottom of page