top of page
סדנת "צועדות" לנשים מכורות נקיות

קבוצה לעבודה משותפת על האתגרים השונים שמציבה בפניך ההתמכרות, וצעידה משותפת ומעצימה בדרך החדשה!

 

 

:לפרטים נוספים ולהרשמה

03-6125115

letsydech@gmail.com

מטרת הקבוצה היא להקנות כלים להתמודדות עם קשיים יומיומיים, זיהוי דפוסי התנהגות מעכבים והעצמת הכוחות הקיימים.

 

 

הקבוצה תתקיים בכל יום שלישי למשך 8 מפגשים בת"א

 

ללא תשלום

 

:לפרטים נוספים ולהרשמה

03-6125115

letsydech@gmail.com

קבוצת הבעה ויצירה
פסיכותרפיה גופנית

אנחנו מזמינות אותך לקחת פסק זמן כדי לתת ביטוי לתחושות, למחשבות ולרגשות שלך, לגלות את הרצונות העמוקים שלך

.ולמצוא את הדרך האישית שלך כדי להוציא אותם אל הפועל
המסע יכלול טכניקות של הרפיה, דמיון מודרך, תנועה, עבודה

.עם הגוף ועודעד 30 מפגשים אישיים של שעה - שעה וחצי במרכז "לצידך" בת"א

 

ללא תשלום

 

:לפרטים נוספים ולהרשמה

03-6125115

letsydech@gmail.com

סדנת אומנות

סדנה מרתקת ומרגשת בהנחיית בתיה לביא.

 

 

המפגש יתקיים בגלריית ארסוף - רח' גורדון 25, ת"א

 

ללא תשלום

 

:לפרטים נוספים ולהרשמה

03-6125115

letsydech@gmail.com

bottom of page